OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní podmínky

1. Tyto Obchodní podmínky popisují zásady o provedení transakcí v Internetovém obchodě GALMAN provozovaném na adrese:www.galman.cz, který je vedený Prodejcem.

2. Pokaždé, kdy v těchto Obchodních podmínkách je řeč:

a) o Prodejci – je tím míněno Modeste Kacper Konopko se sídlem v Białymstoku, ul. Waryńskiego 26 (15-461) zapsaného v Evidenci Živnostníků vedené Prezidentem města Białystok, čj.j. 90153, NIP 5422873701, REGON 200462852.

b)o Klientovi – je tím míněna fysická osoba minimálně s omezenou právní způsobilostí k právním úkonům, starší 18 let, a taky právnická osoba nebo organizační jednotka bez statutu právnické osoby, mající právní způsobilost a schopnost právních úkonů,

c) o Obchodu – je tím míněn internetový obchod vedený Prodejcem na internetové adrese www.galman.cz,

d) o Zboží – je tím míněno zboží nabízené Prodejcem pro maloobchodní prodej, dostupné v Obchodě,

e) o Ceně – je tím míněna cena brutto za Zboží, uvedená vedle informace o Zboží, nezohledňující cenu za dopravu Zboží. Ceny za Zboží v Obchodě jsou uvedeny v  v českých korunách (Kč) včetně DPH),

f) o Dodavateli – je tím míněna kurýrní firma spolupracující s Prodejcem. Pokud Prodejce uzavře spolupráci s Polskou Poštou, nebo jiným veřejným operátorem, za Dodavatele bude považována taky Poczta Polska nebo jiný veřejný operátor,

g) o Ceně za doručení Zboží – je tím míněn poplatek za doručení Zboží Klientovi,

h) o Objednávce – je tím míněna objednávka Zboží provedená Klientem v Obchodě, v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3. Dostupnost zboží je aktualizována od pondělí do pátku v poledních hodinách s výjimkou dnů pracovního volna (v Polsku).

4. Prodejce si vyhrazuje právo pro stanovení limitu množství Zboží nabízeného v Obchodě za slevové ceny.

  II. Registrace a podmínky provedení Objednávky

1. Klienty způsobilými provádět Objednávky na Zboží jsou Klienti:

a) mající status registrovaného uživatele Obchodu,

b) nemající status registrovaného uživatele Obchodu  –  nakupujících mimo registraci a přihlášení.

2. Status registrovaného uživatele Obchodu získáte po provedení následujících činností:

a) správném vyplnění registračního formuláře nacházejícího se na internetových stránkách Obchodu (hlavně uvedení požadovaných osobních dat ve formuláři a sdělení Klientem uživatelské jméno -login  a heslo),

b) aktivování konta přihlášením se pomoci internetového odkazu sděleného Klientovi na email.

Registrace se provádí jednou. Při každé další Objednávce ke vstupu do Obchodu použije Klient své uživatelské jméno a heslo. Po registraci pomoci uživatelského jména a hesla Klient má možnost aktualizovat své data uvedené při registraci. Login a heslo jsou přísně chráněné.

3. V Objednávce může Klient dodatečně doplnit údaje potřebné k vystavení faktury pro plátce DPH, pokud požaduje fakturu bez uvedení VAT (pro plátce v rámci EU).

  III. Uzavření kupní smlouvy a realizace Objednávky

1. V okamžiku provedení Objednávky Klientem dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednávku Klient obdrží na email se shrnutím objednávky a informací o registraci Objednávky v Obchodě.

2. Zboží můžete objednávat v Obchodě 24 hodin denně, každý den v roce.

3. Zboží zahrnutí v Objednávce doručí Klientovi Prodejce spolu s dokladem o prodeji, tj. fiskálním paragonem nebo fakturou VAT, pokud o ni požádal Klient předem při provedení Objednávky a uvedl potřebné údaje pro její vystavení.

4. Obsah kupních smluv uzavřených v Obchodě je uschován pomoci informačního systému po dobu minimálně 3 měsíců od data uzavření kupní smlouvy, obsah těchto smluv je dostupný pouze smluvním stranám, nebo na požádání správním orgánům státní správy v souladu s právními zákony. Každý Klient, který se zaregistroval, má po přihlášení dostup ke všem svým kupním smlouvám uzavřených v Obchodě po dobu jejich uchování v informačním systému uvedeným v 1. větě.

5. Podmínky kupní smlouvy určují tyto Obchodní podmínky, pravoplatné právní předpisy a individuální dohody a úmluvy mezi Prodejcem a Klientem.

  IV. Platební podmínky

1.Cena za Zboží a Náklady na dopravu mohou být zajištěny pouze dle těchto možností: bankovním převodem nebo přímou platbou na bankovní účet Prodejce,

2. V případě realizování platby převodem nebo přímou platbou na bankovní účet Prodejce  –  ve zprávě pro příjemce uveďte

-jméno a příjmení nebo název firmy Klienta,

-jako Variabilní symbol -číslo Objednávky – (uvedeno v informaci o registraci Objednávky v obchodě)

Platbu proveďte na bankovní účet:

MODESTE Kacper Konopko ul. Warynskiego 26, 15-461 Bialystok  

č.účtu:  CZK 10 1020 1332 0000 1702 1049 5945

SWIFT:  BPKOPLPW

  V. Doručení objednaného Zboží

1. Prodejce realizuje Objednávky formou kurýrní zásilky prostřednictvím Dodavatele.

2. Prodejce se zavazuje doručit Zboží bez závad.

3. Náklady na Dopravu, které kromě ceny za Zboží platí Klient, jsou uvedeny na internetových stránkách Obchodu při provádění Objednávky.

4. Prodejce umožňuje možnost osobního odběru Zboží Klientem v kamenném obchodě  

VI. Vracení zakoupeného Zboží

1. Klient, který je konzumentem, může odstoupit od kupní smlouvy a Zboží zakoupené v Obchodě vrátit v souladu s §§ občanského zákoníku bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží. Pro dodržení termínu odstoupení od kupní smlouvy stačí toto sdělení poslat před uplynutím tohoto termínu. Zboží je Klient povinen vrátit taky před uplynutím tohoto termínu.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy Klientem, kupní smlouva se považuje za neuzavřenou.

3. Prodejce vrátí Klientovi cenu za zakoupené Zboží v průběhu 14 dnů ode dne doručení Zboží Prodejci a doručení odstoupení od kupní smlouvy Klientem.

4. Odstoupení od kupní smlouvy může být realizováno vyplněním tiskopisu o odstoupení od kupní smlouvy dostupném na internetových stránkách

 VII. Reklamace Zboží  

1. Podání a uplatnění reklamace Zboží je nutno :

a) poslat na adresu: Sklep internetowy Galman.cz ul. Waryńskiego 26 15-461 Białystok

b) odeslat na email:   biuro@modeste.pl

  2. Nahlášení reklamace může být taky provedeno prostřednictvím vyplnění tiskopisu dostupného na internetových stránkách Obchodu.

3. Reklamace zboží bude prověřena do 14 dnů od podání reklamace. O výsledku šetření reklamace zboží bude Klient informovaný prostřednictvím emailu, nebo telefonicky.

4. Uplatnění reklamace se provádí způsobem a za podmínek podrobně popsaných na internetových stránkách Obchodu v sekci Podání reklamace  

VIII. Ochrana osobních dat

1. Klient zaregistrováním se v Obchodě vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlašovacím tiskopise, ve smyslu ochrany osobních údajů kupujícího dle zákona o ochraně osobních údajů.

2. Klient může vyjádřit souhlas s dodáváním Prodejcem informací reklamní a obchodní povahy, z toho i pomoci elektronické komunikace. Tento souhlas Klient uděluje výběrem příslušné volby v registračním formuláři. Vyjádření souhlasu není podmínkou realizace Objednávky.

3. Klient má právo nahlížet do obsahu svých osobních údajů a jejich opravách, taky má právo požádat o smazání údajů.

  IX. Kontaktní údaje  

Ve všech záležitostech týkajících se provádění transakcí v Obchodě se může Klient kontaktovat s Prodejcem následovně:

a)Poštou na adresu: Galman.cz ul. Waryńskiego 26 15-461 Białystok

b)prostřednictvím emailu:  biuro@modeste.pl

  X. Závěrečná ustanovení

Všechny záležitosti, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí ustanovením zákona o právech spotřebitele. Ustanovení v těchto obchodních podmínkách nejsou dotčeny práva spotřebitele. Ustanovení by měly být interpretovány způsobem, který zajistí soulad s platnými předpisy a zákony.  

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel